Osnovne stvari o vještačkoj inteligenciji AI

Vještačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) je jedan od najkorišćenijih termina u svijetu tehnike i nauke, a od nedavno i u svakodnevnom životu. Chat GPT koji je baziran na vještačkoj inteligenciji, posebno je svojim neslućenim mogućnostima zaokupio pažnju.  

Šta je vještačka inteligencija?

Vještačka inteligencija (Artificial Intelligence – AI) je proces oponašanja ljudske inteligencije koji se oslanja na kreiranje i primjenu algoritama koji se izvršavaju u dinamičkom računarskom okruženju. Njegova svrha je da omogući kompjuterima da razmišljaju i ponašaju se kao ljudska bića. Da bi se to postiglo potrebne su tri komponente:

  • kompjuterski sistemi
  • podaci sa sistemima upravljanja
  • napredni AI algoritmi (kod)

Da bi što bliže oponašala ljudsko ponašanje,vještačka inteligencija treba veliku količinu podataka i visok kapacitet obrade.

Koje je porijeklo vještačke inteligencije?

Još od najmanje prvog vijeka prij nove ere ljudi su se bavili stvaranjem mašina sposobnih da imitiraju ljudsko razmišljanje. Termin “vještačka inteligencija” skovao je nedavno, 1955. godine John McCarthy. Godinu kasnije, 1956. John McCarthy i njegovi saradnici organizovali su konferenciju pod nazivom “Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”, koja je rodila mašinsko učenje, duboko učenje, prediktivne analize i, odnedavno, preskriptivne analize. Pojavila se i nova oblast proučavanja: nauka o podacima.

Zašto je vještačka inteligencija važna?

Danas ljudi i mašine generišu podatke brže nego što je moguće apsorbovati ih i protumačiti za donošenje složenih odluka. Vještačka inteligencija je osnova svakog kompjuterskog učenja i predstavlja budućnost složenih procesa donošenja odluka. Na primjer, većina ljudi može naučiti da ne gubi u jednostavnoj igri XO kada postoji 255.168 mogućih poteza, od kojih 46.080 vodi do neriješenog rezultata. Nasuprot tome, šampioni u damama su rjeđi, s obzirom na to da postoji preko 500 x 1018 (500 triliona) mogućih poteza.

Kompjuteri su u stanju da vrlo efikasno izračunaju ove kombinacije i najbolje moguće permutacije, kako bi donijeli pravu odluku. AI, sa svojom logičnom evolucijom, mašinskim učenjem i dubokim učenjem predstavlja budućnost u donošenju odluka u različitim oblastima. 

Odnos ljudi prema upotrebi vještačke inteligncije je još uvijek podjeljen. Još dugo vremena će se polemisati  o ovoj temi i njenoj upotrebi.Sigurno će postati i jedan sociološki fenomen.

Foto: Photo by Pavel Danilyuk: https://www.pexels.com