Zamena za silicijum u procesorima obećava sjajne performanse

Silicijum je jedna od najtraženijih materija na planeti upravo zbog činjenice da je neophodna i neizostavna iz procesa proizvodnje čipova. Međutim, kako prenosi TechRadar, naučnici već neko vrijeme rade na zamjeni za ovaj materijal koja bi mogla donijeti bolje performanse i ispraviti neka od ograničenja silicijuma.

Koje jedinjenje je u pitanju?

Radi se o jedinjenju imena kubnog (sfaleritnog) bor arsenida (BAs), koji predstavlja poluprovodnik sa indirektnom bend prazninom od 1,5 eV i konstantom rešetke od 0,4777 nanometara. Upravo su ovo neke od karakteristika koje omogućavaju ovom hemijskom jedinjenju da pruža poboljšane poluprovodničke performanse u odnosu na silicijum.

Pored toga, istraživači tvrde da jedinjenje bor arsenid rješava neke od trenutih problema i ograničenja silicijuma, pružajući ne samo dobru, već odličnu alternativu silicijumu prilikom proizvodnje čipova. Štaviše, prema istraživanju objavljenom u eminentnom naučnom žurnalu deskriptivnog imena Science, BAs pruža treću najbolju termalnu popustljivost i provodljivost, tik iza dijamanta i izotopski obogaćenog bor nitrida.

Koje su prednosti?

Na prvom mjestu navodi se bolja sposobnost propuštanja pozitivno naelektrisanih čestica, dok snižena toplotna osjetljivost bora takođe može doprinijeti boljim performansama čipova zbog smanjene temperature rada. Prema riječima Džungva Šina, jednog od istraživača koji radi na ispitivanju svojstava ovog jedinjenja, “Toplota je jedan od glavnih ograničavajućih faktora mnogih modernih tehnologija. U ovom trenutku, silicijum karbid mijenja silicijum u električnim vozilima jer ima tri puta bolju toplotnu provodljivost. Sada zamislite šta bi mogao da uradi bor arsenid sa deset puta boljom provodljivošću toplote”.

Da li je ovo budućnost?

Za sada, istraživači navode ekonomski isplativu proizvodnju bor arsenida kao najveću prepreku u sveopštoj prihvaćenosti ovog jedinjenja kao naprednije zamjene za sveprisutni silicijum. Međutim, prema informacijama koje dolaze sa MIT i Univerziteta u Hjustonu, čak bi i bliska budućnost mogla da donese rasprostranjeniju upotrebu bor arsenida u proizvodnji čipova za one potrebe u kojima bi njegova jedinstvena svojstva bila izuzetno značajna (usko specijalizovana profesionalna upotreba). Kada će to tačno biti, e to već ne znamo.

Izvor: benchmark.rs