Prvi fotografski Vodič za cijene

Udruženje fotografa u Bosni i Hercegovini “BH FOTOGRAFI” sa ponosom predstavlja prvi fotografski “Vodič za cijene”. Ovako značajan dokument do danas nije postojao na našim prostorima tako da je ovo jedan historijski momenat za bh. fotografiju, fotografe i kupce fotografija u Bosni i Hercegovini.

Udruženje “BH FOTOGRAFI” sačinilo je “Vodič za cijene 2022” koji sadrži prosječne cijene, preporuke i uslove namenjene fotografima i kupcima fotografske usluge. U osmišljavanju ovog vodiča pratili smo standarde, preporuke i upute drugih dokumenata i fotografskih priručnika u svijetu. 

Fotografije su intelektualno vlasništvo autora i fotografi moraju znati koji su troškovi proizvodnje i produkcije fotografija ako žele da njihovo intelektualno vlasništvo donosi prihode. Jako je bitno znati koja je vrijednost njihovog rada i vrijednost koju kupac dobiva korištenjem fotografija. 

Fotografi koji ne nauče i ne koriste zdrave poslovne navike su jako često u situaciji da ne mogu razvijati svoj posao, napredovati i nastaviti fotografisati profesionalno. Važno je da nauče kako na jasan i sažet način objasniti kupcu svoju cjenovnu strukturu. Preporuke i primjeri ovog Vodiča za cijene su prilagođeni fotografskoj industriji  u Bosni i Hercegovini, doprinose razvoj bh. fotografije i mogu biti ključ za uspješnu fotografsku karijeru.

Cijene variraju u zavisnosti od djelatnosti i prosječne cijene su bazirane na informacijama od bh. fotografa i tržišta. Treba uzeti u obzir da fotografi koji rade u velikim sredinama će imati veće troškove proizvodnje nego njihovi kolege u manjim sredinama. Osnovni troškovi najma, prijevoza, hrane i asistenata su jednostavno veći u velikim sredinama.

“Vodič za cijene 2022” opisuje neke faktore koji utiču na cijenu fotografija i o čemu treba razmišljati kao kupac fotografija i kao fotograf. 

Udruženje BH FOTOGRAFI savjetuje svim fotografima da u skladu sa preporukama ovog fotografskog vodiča zaštite svoje intelektualno vlasništvo, to prvi korak u borbi za svoja prava i ostvarivanja istih. Podržavamo i ohrabrujemo sve fotografe da poduzmu sve zakonske mjere ukoliko dođe do kršenja njihovih prava.

Prijavite se da primate novosti i ažuriranja Udruženja BH FOTOGRAFI i mi ćemo vam poslati vaš primjerak “Vodiča za cijene 2022”. Prijava je besplatna za sve!