Šta je zadatak producenta na filmu?

„Šta je tačno posao filmskog producenta?”, pitanje je koje se nerijetko čuje. Mnogi ne znaju koju producent ulogu ima na snimanju i gdje on stoji u odnosu na reditelja i scenaristu.

Posao filmskog producenta sastoji se od mnogo odgovornosti i radnih zadataka i svaki od njih ima cilj da omogući stvaranje idealnih uslova za umjetnički projekat.

Producent je jedan od najvažnijih učesnika u kreiranju filma; on je odgovoran za pokretanje svih multimedijalnih umjetničkih projekata, pokretanje produkcije, finansiranje i angažovanje osoblja potrebnog znanja. Ali kako to izgleda u praksi?

Producent je kao dirigent orkestra. Možda ne može da svira svaki instrument iz orkestra, ali sigurno zna kako bi svaki instrument trebalo da zvuči.”

Moglo bi se reći da je jedan od najvažnijih zadataka producenta da inspiriše ljude da se posvete svom kreativnom stvaranju na filmskom snimanju, ali pored toga, on sastavlja upravni tim koji radi na razradi detalja.

Osim što poznaje sve aspekte stvaranja filma, producent i zapošljava stručnjake koji će raditi s njim na filmu; kao što su računovođe, advokati, produkcijski menadžeri, direktori fotografije i svi oni stručnjaci čija znanja su potrebna da bi produkcija funkcionisala i bila u skadu s postojećim budžetom.

Producentov zadatak je da uz pomoć formiranog tima osigura kvalitetne uslove u kojima kreativni dio tima može nesmetano režiserove ideje i vizije da pretvara u djelo – zato možemo reći kako je producent odgovoran za uspeh medijskog proizvoda na kojem se radi.

Od scenarija do platna

Sada, kada je producent stvorio najbolje uslove za snimanje i režiser može da radi, ostaje tu da prati situaciju i nadgleda svaki segment menadžmenta kako bi potrebe umjetničkog stvaralaštva bile zadovoljene. Producent ostaje na tom zadatku sve dok ne dođe do postprodukcije.

Postprodukcija je najduža faza stvaranja filma i može oduzeti i godine pre nego što dospije u mrak kino sale. Filmski producent učestvuje i u ovoj fazi razvijanja, a ona se odnosi na uređivanje filma za njegovu finalnu verziju.

Taj proces obuhvata prikazivanje filma odabranoj publici, koja nakon toga daje komentare prema kojima producenti uvide moguće nedostatke i traže od reditelja da ih ispravi, kako ne bi negativno uticali na kvalitet konačne verzije filma.

Kada je projekat stigao do postprodukcije i distribucije, producentov fokus je na publici i distributerima. Razmišlja o tome kako će ispuniti njihova očekivanja i ostati dosljedan umjetničkoj ideji (prema kojoj su se reditelji i glumci usmjeravali).

Finansiranje projekta

Finansiranje filma je delikatno i otkriva sve producentove preduzetničke veštine. On stvara ravnotežu koja omogućava da se projekat razvija u skladu sa svim umjetničkim vizijama i finansijskim budžetima. Finansiranje filma umnogome zavisi od investicija i za producenta ovaj zadatak je prava kula od karata.

Investitori internacionalnih distirubutera, lokalne televizijske mreže i pojednici – svi oni imaju očekivanja i ono što zadovoljava jednog od njih ne mora da zadovolji i ostale.

Primijera radi, ako glavni glumac radi na još nekim projektima i nije dostupan za producentov film, to može još više da zakomplikuje situaciju s investitorima, odnosno neki od njih se zbog toga mogu povući iz projekata. Samo od producenta zavisi kako će nadoknaditi taj gubitak u budžetu.

Spoj umjetnosti i menadžmenta

Snalažljivost u svakoj situaciji je sigurno jedna od osobina producenta. Spreman na promjenu i komplikacije, efikasan u pronalaženju rešenja za svaki problem i uvijek privržen umjetnosti i stvaranju, producent bi trebalo da bude spoj umjetnika i menadžera.

On praktično sam započinje fazu pripreme i razvoja, a nakon formiranja filmske ekipe ostaje vođa. On je snaga i volja projekta. Producent naručuje i odobrava scenario, bira i zapošljava režisera i ostale najvažnije članove ekipe. On motiviše i plaća ostale članove ekipe.

Ovom profesijom bavili su se i proslavljeni Stiven Spilberg, Martin Skorseze, Mel Gibson, Kventin Tarantino, Džeri Brakhimet, Piter Džekson i drugi. Biti producent je ambiciozan zadatak i velika privilegija.