Tri vrste tona/zvuka u tv prilogu

U jednom tv prilogu imamo tri osnovne vrste zvuka/tona : OFF ili naracija novinara, IT ton ili prirodni zvuk i ton ili tonska izjava sagovornika u vašem prilogu.

Tonska izjava se može snimiti pomoću mikrofona koji držimo u ruci, a koji zovu i reporterski mikrofon; mikrofona na pecaljki, poznatog i kao shotgun mikrofon ili bum; bubice, te mikrofona same kamere, koji za dobar zvuk u pravilu nije dovoljan.

IT ton  je međunarodni ili internacionalni ton koji se koristi u međunarodnoj razmjeni vijesti, priloga, dokumentarnih filmova i emisija, kako bi se označilo da je na jednom kanalu zvuk koji mogu odvojeno koristiti svi bez obzira na komentar, off koji može biti na drugom tonskom kanalu. U većini slučajeva podrazumjeva izvorni zvučni zapis snimljen na terenu prilikom snimanja priloga. Među novinarima u informativnim programima ustalio se izraz IT ton koji podrazumjeva ambijentalni zvuk, atmosferu, šumove, dakle sve zvukove koji su snimljeni na mjestu događaja i čuju se ispod komentara novinara. Koristi se i kao jedini zvuk u prilogu na mjestima gdje se njime pojačava doživljaj slike ili prethodnog komentara novinara (npr. nakon jednog odlomka njegovog teksta, tj. komentara može se napraviti nekoliko sekundi pauze u kojem se vidi slika i čuje izvorni zvuk).

OFF je zvuk koji se samo čuje tj. osobu koja ga izgovara ne vidite na snimku. Ovaj zvuk se snima poslije snimljenog priloga. OFF zvuk je u TV novinarstvu integralni dio novinarskog priloga koji čita spiker ili novinar u studiju.  Taj OFF zvuk se u televizijskoj montaži postaljava i usklađuje sa slikom. OFFom se u prilogu označava neeksponirana djelatnost ili osoba.