Grafičke karte za After Effects CC

Jako je važno da se odabere adekvatna grafička karta za uredno funkcionisanje programa za postprodukciju. Nije samo važno imati veliku količinu RAM-a,  i7 procesor  i brzi hard disk  nego i sve druge specifikacije koje određeni programi zahtjevaju, a to je prije svega grafička karta. GPU-OK1Uzećemo kao primjer Adobe programe, a prije svega After Effects  CC 2017 i 2018 koji zbog GPU-a koji podžava ray-traced 3D rendovanje  mora da radi sa specifičnim kartama. One će obezbjediti da program u potpunosti funkcioniše. Svako drugo eksperimentisanje može da dovede do problema u radu. Ove grafičke karte, takodje podržavaju Adobe Photoshop, Ilustrator i Premiere pro.

 

Grafičke karte:

WINDOWS PC i laptop                                                        

 • GeForce GTX 285
 • GeForce GTX 470
 • GeForce GTX 570
 • GeForce GTX 580
 • GeForce GTX 590
 • GeForce GTX 670
 • GeForce GTX 675MX
 • GeForce GTX 680
 • GeForce GTX 680MX
 • GeForce GTX 690
 • GeForce GTX 760
 • GeForce GTX 770
 • GeForce GTX 780
 • GeForce GTX TITAN
 • GeForce GT 650M
 • Quadro CX
 • Quadro FX 3700M
 • Quadro FX 3800
 • Quadro FX 3800M
 • Quadro FX 4800
 • Quadro FX 5800
 • Quadro 2000
 • Quadro 2000D
 • Quadro 2000M
 • Quadro 3000M
 • Quadro 4000
 • Quadro 4000M
 • Quadro 5000
 • Quadro 5000M
 • Quadro 5010M
 • Quadro 6000
 • Quadro K2000
 • Quadro K2100M
 • Quadro K3000M
 • Quadro K3100M
 • Quadro K4000
 • Quadro K4000M
 • Quadro K4100M
 • Quadro K5000
 • Quadro K5000M
 • Quadro K5100M
 • Quadro K6000
 • Tesla C2075

MAC OS:

 • GeForce GTX 285
 • GeForce GTX 675MX
 • GeForce GTX 680
 • GeForce GTX 680MX
 • GeForce GT 650M
 • Quadro CX
 • Quadro FX 4800
 • Quadro 4000
 • Quadro K5000