HDR High dynamic range

High dynamic range (HDR) je tehnika snimanja visoko kontrastnih scena, tako da se reprodukuju detalji u svijetlim i u tamnim tonovima.

Cilj je imati fotografiju jako svijetlu i jako tamnu u isto vrijeme. Telefon ili fotoaparat uradi nekoliko fotografija koje su svijetle i tamne i zatim algoritam prekomponuje sliku, uzimajući najbolje dijelove od svake snimljene fotografije, tako da na kraju dobijete neku vrstu best off -a, napravljenog od  više fotografija.

Pošto sada znamo da se od više fotografija pravi jedna najbolja, predmet fotografisanja mora da bude fiksan.  HDR ne smijemo koristiti kada je predmet fotografisanja u pokretu, jer  fotografija neće biti oštra.

mde
mde