Balans bijelog (White Balance WB)

Balans bijelog (white balance WB) je način reprodukcije bijele boje na osnovu temperature izvora svjtlosti ili proces uklanjanja nerealnih boja. Na digitalnim fotoaparatima imate mogućnost izbora različitih temperatura izvora svjtlosti koje se kreću od 2.500 K (Kelvina), pa do približno 9.000 K (Kelvina).

Na digitalnim fotoaparatima i kamerama imate mogučnost da manuelno i automatski podesite balans bijelog

BALANS BIJELOG